Betalingsvoorwaarden


Onze facturen zijn contant te betalen.
De betaling wordt gedaan, na ontvangst van de factuur
op volgende bankrekening Bank van Breda & c° BE 48 6451 0052 0327 BIC: JVBABE22.
Bij gebrek aan betaling van de factuur op de vervaldag, zal het bedrag van rechtswege
en zonder voorafgaande ingebrekestelling door een intrest van 12% het jaar verhoogd worden
en zal met een onherleidbare schadevergoeding van 10% met een minimum van 50 euro vermeerderd worden,
dit in toepassing volgens artikel 1152 en 1229 van het burgerlijk wetboek.

Alle facturen worden geacht te zijn goedgekeurd en aanvaard,
behoudens aangetekende, gemotiveerde betwistingen binnen de acht dagen na ontvangst.

Voor alle betwistingen zijn alleen de rechtbank van Brussel, het vredegerecht van Meise en Asse bevoegd.