Vele handen maken licht werk...
Op het ogenblik dat het leven even stil staat, dienen er heel wat dingen geregeld te worden.
Dit kun je niet alleen, iedere helpende hand, troostend woord,
schouderklopje of vriendelijk gebaar betekenen op dat moment zo veel...

Wij dragen ons steentje bij om de rouwende nabestaanden wat rompslomp uit handen te nemen.

  • drukwerken: daar wij in het bezit zijn van moderne digitale drukapparatuur kunnen we op een snelle en professionele wijze zorgen voor het rouwdrukwerk. 
  • rouwmaaltijd: wij bieden u onze eigen zaal aan voor de verzorging van de koffietafel of warme maaltijd.
  • bloemen: de bloemsierkunstenaar waarmee we samenwerken verzorgt indien u wenst uw bloemstukken.
  • grafmonumenten: verkoop en plaatsing van grafzerken door eigen personeel.