U dient afscheid te nemen van uw dierbare...
de manier waarop dit gebeurt heeft een doorslaggevende invloed op het verdere rouwproces.

Als familiebedrijf staan wij bekend om onze persoonlijke en deskundige begeleiding tijdens deze periode.
Voor ons is iedere persoon, elke familie immers uniek met zijn eigen wensen,
dit kunnen aanvoelen en in goede banen leiden is voor ons een noodzaak. 
Als broers, Luc en Wim, is het onze taak u op een discrete, serene en persoonlijke manier te begeleiden.
Zorg om, aandacht voor, begeleiding van de nabestaanden, kortom waardig en respectvol aanwezig zijn,
is de leidraad die ons aangeleerd werd door de man die ons vooraf ging, ons vader Robert.
Samen met Elke, Wims echtgenote, die als sociaal verpleegkundige warmte en gevoel weet over te brengen,
een steun is en tegelijkertijd op een professionele manier ongedwongen
de wensen en verlangens weet in te vullen en uit te voeren,
vormen wij een dynamisch team.

Niet enkel voor alle formaliteiten of voorafregelingen kan u terecht,
wij nemen eveneens uw rouwdrukwerk ter harte,
bieden u een ruime keuze aan grafzerken, urnen en bloemen.

Voor het organiseren van uw koffietafel kunnen wij u één van onze zalen aanbieden.

Op dit moeilijke ogenblik van afscheid nemen, moeten er ook praktische regelingen getroffen worden.

Respectvol voor iedere levensopvatting en wens, bespreken en verzorgen wij:


 

  • een kerkelijke uitvaart
  • een burgerlijke uitvaart
  • een crematie
een afscheidsmoment in onze aula GaandeweG


Samen met u streven we naar een verpersoonlijking van de plechtigheid
als passend voorbeeld bij het rouwen en verwerken van een groot gemis.